κάντε κλικ

Σας παρουσιάζουμε
την mini σειρά των
187 ml, ιδανική
για bar, ξενοδοχεία
και εστιατόρια.